Kraften du trenger

Enten behovet er kraft til skip, offshore, industri, reservekraft eller nødstrøm, leverer våre erfarne spesialister skreddersydde løsninger til konkurransedyktig pris. Ta kontakt og fortell oss hva vi kan gjøre for deg!


Samarbeidspartnere


Aktuelt

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. fullfører oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS

11 mai 2016 – Almere, Nederland


Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) kunngjør at deres kjøp av det norske selskapet Gas & Diesel Power AS (G&DP) er fullført. Den11 mai 2016 overføres styringen av selskapet til MTEE. Det nye navnet til G&DP vil være Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V., Norwegian Branch Office, Marine and Power Solutions.


I november annonserte MTEE at det var enighet vedrørende oppkjøpet av G&DP. Formålet med integreringen av G&DP og MTEE er å akselerere utviklingen av gassmotorer gjennom økt utnyttelse av deres kunnskap og erfaring med gassmotorer til marine, samt øke salget av standard gassmotorer i EMEA regionen.


Gass som drivstoff er av økende betydning for den maritime næringen for å bidra til å redusere miljøpåvirkningen. MTEE har en sterk markedsposisjon med spesialisert ingeniørkompetanse både hjemme og utenlands, samt et omfattende salgsnettverk i EMEA regionen. Denne posisjonen blir ytterligere styrket av at G&DP blir en del av laget. Som pioner i bruk av gassmotorer for marine applikasjon siden 1999 og 15 skip i drift med gass generatorsett under G&DP's tilsyn, er de en sterk aktør i den maritime industrien med gass. Anskaffelsen er basert på MTEE's strategi om å utnytte skiftet i fokus på drivstoff i den maritime bransjen, og bli en markedsleder for 4-takts gass drevne motorer i EMEA regionen og videre ut i verden.


"Vi trenger å redefinere de tradisjonelle fremdriftssystemene for å møte stadig mer komplekse krav" sier MTEE General Manager Rob Schellekens. " Denne sammenslåingen er et resultat av disse kravene i markedet. Vi tror at naturgass er fremtiden for den maritime industrien og vi ønsker å fortsette å bidra til den utviklingen." sier Schellekens. "Denne fusjonen vil posisjonere MTEE som en av markedslederne i markedet og blir positiv for både våre kunder og ansatte."


Om Gas & Diesel Power AS
G&DP utvikler og produserer gass- og dieselgeneratorsett for marine og landbasert kraft produksjon, i tillegg til motorer for marine fremdrift. Vi har, siden 1985, levert kraft overalt – om bord på skip, offshore, for industri formål, som nødstrøm og reservekraft.
Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.


MTEE tilbyr diesel og gassmotor løsninger, generatorsett for marine, industri, bygg og anlegg, landbruk og kraftinstallasjoner. MTEE holder til i Europa, Russland, Midtøsten og Afrika. Selskapet er et fullverdig datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, beliggende i Almere, Nederland.


Vennligst ta kontakt for mer informasjon: 
Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.                               Anneka Hooijsma                                                                         Marketing Coordinator                                                                               Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere |The Netherlands                     Engine Sales Department                                                                           Phone +31 36 538 8597

Anneka Hooijsma Email: ahooijsma@mtee.eu

Les mer...

Økt satsning på gassmotormarkedet Mitsubishi kjøper Gas & Diesel Power AS

Spikkestad 13 november 2015

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. styrker nå sin posisjon i markedet for industri og marine gass motorer med oppkjøpet av Gas & Diesel Power AS. Med dette oppkjøpet ønsker Mitsubishi å ekspandere innenfor dette forretningsområdet ved å etablere prosjektering senter for gass marinisering. Gas & Diesel Power vil delta i videre utvikling av produktene og vårt salgs og service nettverk.

Dagens markedssituasjon utfordrer den maritime industrien til å tenke nytt med hensyn til tradisjonelle fremdrifts løsninger. Med konkurransedyktig prising av LNG og bedre tilgjengelighet kan dette drivstoffet redusere dagens forurensning av miljøet betydelig. Spesielt utslipp av NOx og partikler reduseres betydelig. Konseptet med integrasjonene mellom MHI og G&DP er å akselerere utviklingene av gassmotorer ved å utnytte G&DP sin kunnskap og ekspertise med gass marinisering og ekspandere salget av standard gassmotorer innen Europa, Midt Østen og Afrika. Gas & Diesel Power vil samtidig fortsette å betjene det Norske markedet med gass og dieselmotorer på samme måte som tidligere.

Om Gas & Diesel Power AS

Gas & Diesel Power har vært Mitsubishi sin trofaste partner siden 1985. De er en pioner innen bruk av gass motorer til maritime formål. Siden 1999 har Gas & Diesel Power samarbeid med Mitsubishi med gassmotorer. Dette resulterte i verdens første kommersielle fartøy drevet med naturgass. M/F Glutra ble utstyrt med fire Mitsubishi GS12R-MPTK gassmotor drevne generatorsett for elektrisk fremdrift. Disse motorene har i dag nesten totalt 200 000 driftstimer i løpet av 16 år. Etter dette innovative prosjektet har en rekke tilsvarende prosjekter blitt levert. I dag er det installert Mitsubishi gassmotorer aggregater fra Gas & Diesel Power for elektrisk fremdrift i 15 fartøyer. Som en solid partner har Gas & Diesel Power laget skreddersydde løsninger for marine, industri og offshore markedet.

Om Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe BV.

Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. leverer diesel og gassmotor løsninger samt generatorsett for marine, industri, anlegg, landbruk, og integrerte kraftstasjon løsninger. MTEE opererer i Europa, Russland, Midt Østen og Afrika. Selskapet er helt eiet datterselskap av Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) i Japan, lokalisert i Almere, Nederland.

Kontakt informasjon:

Anneka Hooijsma Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.

Marketing Coordinator Damsluisweg 2 | 1332 EC Almere | The Netherlands

Engine Sales Department phone +31 36 538 8597 www.mtee.eu

Email: ahooijsma@mtee.eu

Les mer...

Leveranse til Statnett 2015 og 2016

Gas og Diesel Power AS vant sommeren 2014 kontrakt med Statnett for leveranse av 8 nødstrømsaggregater, med opsjon for ytterligere 7. Denne opsjonen har blitt innløst iløpet av våren 2015.

Aggregatene befinner seg over hele Norge, fra Balsfjord i Troms til Oslo i sør. Aggregatleveransen har bestått av komplett montasje av aggregater mellom 165-650kVA, eksossystem, ventilasjonssystem, drivstoffsystemer, SAT(sight acceptance test), oppstart og opplæring. Av de 15 leverte nødstrømssystemene var 3 komplette nødstrømskontainere designet og prosjektert av G&DP. Disse er fult isolert med varmeovn, dieseltanker, ventilasjonsspjeld, og eksosystemer. På utsiden er de kledd med tradisjonell kledning og saltak.

Våre avdelinger kan fortelle om et godt fleksibelt samarbeid med Statnetts avdelinger gjennom hele prosessen, og vi ser frem til å få mulighet til å jobbe videre sammen om sjansen skulle by seg i fremtiden.

Les mer...

Flere aktuelle saker


Om oss

MTEE-N designer og produserer gass- og dieselaggregater til marin og landbasert kraftproduksjon, samt fremdriftsmotorer. Siden 1985 har vi levert kraft overalt – på skip, i offshore, til industri, reservekraft og nødstrøm.

Skreddersydd. Ingen kunder er like. Vår erfaring er at det beste resultatet, med tanke på kvalitet og pris, oppnår vi ved å ta utgangspunkt i hver enkelt kundes behov og krav. Vi tilbyr komplette løsninger og tilpassede produkter, fra prosjektering til igangsetting og service.

Service 24/7/365. Med eget verksted, serviceingeniører og et omfattende delelager i Norge er vi godt rustet til å hjelpe deg med service, teknisk support og reservedeler, akkurat når du trenger det.

Egen produksjon. Det er mange fordeler ved å produsere selv. Som kunde vil du oppleve at vi kan levere raskt, løse de fleste problemer og står for kvalitetsikring på høyt nivå.

Solid. Vi vet hvor kritisk det er at våre leveranser fungerer hele tiden. Det skal ikke bare virke når alt er nytt, men over lang tid og under tøffe forhold. MTEE-N er leverandør av for Mitsubishi gassmotorer og Mitsubishi dieselmotorer fra Mitsubishi Heavy Industries Ltd.