Kraften du trenger

Enten behovet er kraft til skip, offshore, industri, reservekraft eller nødstrøm, leverer våre erfarne spesialister skreddersydde løsninger til konkurransedyktig pris. Ta kontakt og fortell oss hva vi kan gjøre for deg!


Samarbeidspartnere


Aktuelt

Levering av nye nødstrømsaggregater Oslo Universitetssykehus Ullevål.

I november 2016 inngikk vi kontrakt på levering av 4 stk. nødstrømsaggregater i 40 ft containere. Levering 2017. 

Kontrakten gjelder levering av:

- Aggregat 2275 kVA, 1820 kW Prime Power (komplett sammensatt utstyrsenhet av dieselmotor, generator, radiator og generatorbryter) 

- Startbatterier

- Kjøle/-ventilasjonssystem

- Støyisolering, spjeld og lydbafler

- Eksosanlegg med pipe

- Kontroll og styringssystem

- Hjelpekraftanlegg

- Drivstofftank

- Komplett drivstoffsystem for 4 tanker og 4 aggregater


Prosjektleder: Allan Harming, ah@mtee.no

Teknisk Sjef: Thomas Dalen, td@mtee.no

Design/Dokumentasjon: Ingunn B. Løvåsdal, il@mtee.no


Les mer...
Leveranse til Jostedalen Kraftverk.

Leveranse til Jostedalen Kraftverk.

I 2015 skrev vi kontrakt på levering av dieselaggregat for nødstrøm til Jostedal Kraftverk. I Juli 2016 leverte vi aggregatet med vår Mitsubishi S12R-PTA, prime ytelse aggregat 1275 kVA. 

Aggregatet løftes på plass i flotte omgivelser i Jostedalen.

Les mer...

Leveranse til "Martin Linge" plattformens kontrollrom på land.

I 2014 skrev vi kontrakt på levering av 1 stk. nødstrømsaggregat på 1100 kVA til Martin Linge plattformens nye kontrollrom på land, og 1 stk. nødstrømsaggregat på 440 kVA. Nødstrømsaggregatene ble vellykket startet opp i 2015/2016.

Vi har også levert en avbruddsfri tilbakekobling mot to redundante forsyninger. I tillegg til å kjøre last test mot nett.

Hentet fra Total E&P Norge sine hjemmesider:

"En helt ny driftsmodell

For første gang på norsk sokkel plasseres en plattforms hovedkontrollrom på land. Martin Linge-plattformens kontrollrom er en integrert del av Onshore Operations Centre i Stavanger.

Plattform styrt fra land

– I operasjonssenteret har vi bore- og logistikkpersonell. Planlegging, forberedelser og monitorering foregår også her. I tillegg har vi ulike samhandlingsrom og kontorer. Gjennom å optimalisere kommunikasjonen mellom onshore og offshore sikrer vi bedre interaksjon, mer effektive beslutningsprosesser og svært god oversikt over de pågående operasjonene, sier Ole Bengt Hegreberg, sjef for forberedelser og oppstart i Martin Linge-prosjektet. 

Connecting the dots

En avgjørende faktor for å bygge bro mellom offshore og land, er høyspenningskabelen som går fra kraftstasjonen på Kollsnes og ut til Martin Linge-feltet. Les mer om kabelen og strøm fra land her (link). I tillegg til strømledere inneholder kabelen også fiberoptikk. Fiberoptikken muliggjør samarbeid i sanntid mellom land og offshore samt monitorering og fjernstyring av operasjonene.

– Noe av det som gjør dette prosjektet så spesielt er måten vi kombinerer velkjent teknologi med ny teknologi for å optimalisere. Etter min mening ligger den største innovasjonen i at prosjektet er preget av en helhetlig tilnærming fremfor flere isolerte teknologivalg, sier Hegreberg."

Les mer...

Flere aktuelle saker


Om oss

MTEE-N designer og produserer gass- og dieselaggregater til marin og landbasert kraftproduksjon, samt fremdriftsmotorer. Siden 1985 har vi levert kraft overalt – på skip, i offshore, til industri, reservekraft og nødstrøm.

Skreddersydd. Ingen kunder er like. Vår erfaring er at det beste resultatet, med tanke på kvalitet og pris, oppnår vi ved å ta utgangspunkt i hver enkelt kundes behov og krav. Vi tilbyr komplette løsninger og tilpassede produkter, fra prosjektering til igangsetting og service.

Service 24/7/365. Med eget verksted, serviceingeniører og et omfattende delelager i Norge er vi godt rustet til å hjelpe deg med service, teknisk support og reservedeler, akkurat når du trenger det.

Egen produksjon. Det er mange fordeler ved å produsere selv. Som kunde vil du oppleve at vi kan levere raskt, løse de fleste problemer og står for kvalitetsikring på høyt nivå.

Solid. Vi vet hvor kritisk det er at våre leveranser fungerer hele tiden. Det skal ikke bare virke når alt er nytt, men over lang tid og under tøffe forhold. MTEE-N er leverandør av Mitsubishi gassmotorer og Mitsubishi dieselmotorer fra Mitsubishi Heavy Industries Ltd.